Demoday

Demoday Türkiye’nin en yenilikçi, yaratıcı, başarılı ve geleceği parlak girişimlerini seçen, seçilen bu başarılı girişimleri yeni değer ve fırsatlar yaratan yatırımcılarla buluşturmayı hedefleyen bir platformdur.


Bu platform ile Türkiye’de ilk defa TÜBİTAK 
Marmara Teknokent A.Ş. liderliğinde platform ortaklarıyla birlikte yeni iş ortaklıkları ile yüksek getirileri hedefleyen Türkiye’nin en başarılı ve büyüme potansiyeli yüksek girişimcileri ile yatırımcılar buluşturularak, bu girişimlerin büyüme ve girişim sermayesi yatırımları almaları sağlanacaktır.

Amacı

Küresel üretim ve değer zincirinde yüksek katma değerli, yenilikçi ve teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere geçiş kalkınmanın kilit öğelerinden biri haline gelmiştir. Ülke sanayisinin, uluslararası rekabet edebilirlik ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması, teknolojik bilgi üretilmesi ve üretilen bilgilerin ticarileştirilmesi sürecinde gelişmiş bir teknolojik girişim ekosistemine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda gerçekleştireceğimiz platform ile  ulusal yatırımcılar ve ülke genelindeki ticarileştirilebilir ürün/hizmet sahibi girişimcilerin buluşturularak bu ekosistemin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

DemoDay'de finansa ihtiyaç duyan girişimciler ve teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar bir araya getirilerek, sağlıklı bir ortamda sürdürülebilir bir ilişki kurmalarının temeli atılacaktır.

Önemi

Bilgi ve teknolojinin üretilmesi kadar, üretilen bilgi ve teknolojinin ticarileştirilebilmesi de ancak uygun koşullar sağlandığı takdirde hayata geçebilmektedir. Türkiye'de teknolojik girişimciliğin önündeki en büyük engel, özellikle başlangıç aşaması girişimlerin finansman yetersizliğidir. Türkiye'de olgunlaşmış şirketlere yönelik girişim sermayesi fonları yaygınlaşmakla birlikte, özellikle başlangıç aşamasındaki girişimlere yönelik yatırım araçlarının sayısı ve hacmi oldukça düşüktür. Erken aşama girişimlerin ticarileşerek başarıya ulaşması açısından son derece önemli olan yatırımcılık ve bu alandaki örgütlenme Türkiye'de henüz gelişme aşamasındadır. Bu çerçevede gerçekleştireceğimiz platform yatırımcılar ile girişimcilerin aktif birlikteliklerinin sağlanması ve sürdürülebilir büyümenin temini adına büyük önem taşımaktadır.

Demo Day '16 etkinliği, ülkemizin en önemli sanayi ve teknoloji bölgelerinden biri olan Doğu Marmara Bölgesinde ki Teknokentler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Teknoloji Transfer Ofisleri, Kalkınma Ajansı ve KOSGEB işbirliği ile geniş tabanlı organizasyon yapısı oluşturularak gerçekleştirilecektir.

Oluşturulan platform çerçevesinde girişimcilere yönelik sağlanacak yatırımlar konusunda ulusal  ölçekte tüm yatırımcılara açık bir buluşma platformu oluşturulacaktır. Diğer bir ifadeyle yatırımcılık konusunda sadece belirli bir organizasyon ya da ağ yapısı sınırlaması olmaksızın potansiyel ilerlemesi yüksek girişimcilere destek sağlama ve ortak olma konusunda istekli olan tüm yatırımcılara açık bir yapı oluşturulacaktır.

Çıktıları 

DemoDay organizasyonu ile birçok teknoloji odaklı girişim yatırımcı ile buluşma imkanı yakalayacaktır. 

Ayrıca çalışmaların bir diğer önemli çıktısı da 365 gün 7/24 çalışacak web tabanlı bir yazılım olacaktır. Bu yazılım sayesinde girişimciler ve yatırımcılar sisteme kayıt olarak birbirleri ile sürekli iletişime geçebileceklerdir. 

DemoDay ile ülkemizin milli entellektüel sermayesi milli olarak kalmaya devam edecektir.

 
 
Girişimleriniz İçin Hemen Başlayın Şimdi Kayıt Olun